Announced: 11.02.2019 16:25. Last modified: 27.03.2019 16:45

Electrolytic installation of type СЕУ-4М -

Tender ID UA-2019-02-11-000827-c  
ID 23eba296f6404ad1b109f8acf9627d78  
Expected price
8`338`536.00 UAH
You are not a participant of the discussion of this procurement yet
You are not a participant of this procurement yet
Cancel publishing
Add to favorites
Hide
To plan participation

Procurement entity

Official name Private LC Cherkasy Khimvolokno  
Expected price 8`338`536.00 UAH (VAT included)  
Amount of the minimal step of auction 83`385.36 UAH  
Providing tender offer (e-warranty) 250`156.08 UAH  
Purchase procedure Open procurement published in English  
Procurement Category: Goods  
Announced
11.02.19
Clarification
till 15.03.19
Complaint period
till 21.03.19
Bid apply
till 25.03.19
Pre-qualification
from 25.03.2019
Offers considered
Canceled
27.03.19
19.02.2019, 15:32. ID: UA-2019-02-11-000827-c.a1
Claim
Вимога на усунення дискримінаційних критеріїв!
У зв’язку з тим, що вимоги тендерної документації мають ознаки дискримінації учасників процедури закупівлі, а саме створені дискримінаційні вимоги, що суперечать п. 2 ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі», просимо внести зміни в тендерну документацію згідно наступних зауважень:
1. У п. 5.1 розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Замовник встановив кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону. Замовником згідно з цією статтею визначено кваліфікаційні критерії та перелік документів, що необхідно надати у складі тендерної пропозиції для підтвердження інформації Учасників про відповідність їх таким критеріям:
5.1.1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:
1). Довідка у довільній формі щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі транспортних засобів, необхідних для виконання зобов’язань по договору.
2). Для підтвердження інформації про наявність транспортних засобів Учасник повинен надати скановані завірені копії або оригінали документів, що підтверджують про право власності на транспортні засоби, або договору/договорів на транспортне обслуговування або оренди транспортних засобів (договір повинен бути чинний на дату подання пропозиції і термін його дії повинен бути не меншим ніж до 31 грудня 2019 року).
2. П. 5.1.2 розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Замовник на підтвердження наявності документального підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору встановив вимогу щодо надання Учасником довідки, складеною за наведеною таблицею, про підтвердження досвіду виконання аналогічного договору. Для підтвердження зазначеної у довідці інформації Учасник повинен надати оригінал або завірену копію сканованого(их) договору(ів) укладеного(их) не раніше 2016 року, із специфікацією (у разі наявності) без інших додатків, які є його невід’ємною частиною (у разі наявності), та завірені копії або оригінали документів, що свідчать про виконання такого договору(ів): відгук (виданий суб’єктом господарювання з яким було укладено аналогічний договір) із зазначенням інформації про виконання договору або акт звірки або видаткова накладна, тощо.

Відповідно до п. 2. статті 16 «Кваліфікаційні критерії» Закону України «Про публічні закупівлі», Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв:
наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Вимоги щодо надання довідок, з зазначенням у тому числі транспортних засобів, необхідних для виконання зобов’язань по договору, надання сканованих завірених копій або оригіналів документів, що підтверджують про право власності на транспортні засоби, або договору/договорів на транспортне обслуговування або оренди транспортних засобів (договір повинен бути чинний на дату подання пропозиції і термін його дії повинен бути не меншим ніж до 31 грудня 2019 року), надання оригіналів або завірених копій сканованого(их) договору(ів) укладеного(их) не раніше 2016 року, із специфікацією (у разі наявності) без інших додатків, які є його невід’ємною частиною (у разі наявності), та завірені копії або оригінали документів, що свідчать про виконання такого договору(ів): відгук (виданий суб’єктом господарювання з яким було укладено аналогічний договір) із зазначенням інформації про виконання договору або акт звірки або видаткова накладна, тощо, не передбачені і не обґрунтовані відповідно до Законом України «Про публічні закупівлі». Надання інформації про транспортні засоби непередбачено Законом. Окрім того, документи, які вимагаються відповідно до п. 5.1.2, мають сувору конфіденційну інформацію про взаємовідносини між Учасником і його контрагентами, про умови виконання договорів, про відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, і діяльність в цілому, і заборонені контрагентами до поширення, розповсюдження і опублікування. Таким чином відсутні підстави для необхідності надання таких документів.
Згідно з частиною третьою статті 5 Закону Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників. Разом з тим, частиною 4 статті 22 Закону передбачено, що тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Оскільки зазначені положення тендерної документації суперечать основним принципам здійснення публічних закупівель, вважаємо їх протиправними та дискримінаційними, і вимагаємо їх скасування.
Customer answer
По суті Вашого звернення повідомляємо, що Замовник на підставі статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» встановив кваліфікаційні критерії, які відображені в п. 5.1.1, п. 5.1.2 розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції».
Враховуючи те, що тендерною документацією та проектом договору передбачено поставку товару на умовах терміну DDP міжнародних правил ІНКОТЕРМС-2010 до місця призначення: Черкаська область, місто Черкаси, Придніпровський район, проспект Хіміків, 76 та з метою встановлення можливості виконання учасником зобов’язань з доставки товару, Замовником у п. 5.1.1 тендерної документації викладені відповідні вимоги щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази.
Пунктом 5.1.2 документації Замовником вимагається документальне підтвердження виконання аналогічних договорів з метою підтвердження учасником наявності досвіду виконання таких договорів.
Крім цього, в даному випадку способом дискримінації є встановлення певної необґрунтованої кількості договорів, які повинен виконати учасник, періоду, в якому повинні були бути виконані такі договори, вартісного обсягу предмета закупівлі, а також, перелік конкретних організацій - замовників, з якими укладалися договори.
Враховуючи викладене, вказані у Вашому зверненні обставини Замовник не вважає дискримінаційними критеріями.
Declined
21.02.2019, 14:34. ID: UA-2019-02-11-000827-c.b2
Claim
усунення недоліків у проекті договору
Відповідно до Додатка 3 Тендерної документації "Проект договору" у п. 1.3. вказано "Обсяги, порядок та умови надання супутніх послуг, визначені у Додатку № 2 , який є невід’ємною частиною цього Договору."
Додаток №2 "проекту договора" відсутній у Тендерній документації . Таким чином неможливо встановити обсяг, порядок та умови надання супутніх послуг.
Просимо усунити недолік та додати Додаток №2 до "проекту договору".
Revoked
21.02.2019 14:35
21.02.2019, 14:37. ID: UA-2019-02-11-000827-c.c3
Claim
усунення недоліків у проекті договору
Відповідно до Додатка 3 Тендерної документації "Проект договору" у п. 1.3. вказано "Обсяги, порядок та умови надання супутніх послуг, визначені у Додатку № 2 , який є невід’ємною частиною цього Договору."
Додаток №2 "проекту договора" відсутній у Тендерній документації . Таким чином неможливо встановити обсяг, порядок та умови надання супутніх послуг.
Просимо усунити недолік та додати Додаток №2 до "проекту договору".
Customer answer
По суті Вашого звернення повідомляємо, що обсяг, порядок та умови надання супутніх послуг будуть визначені в залежності від технічних характеристик обладнання запропонованого учасником за результатами відкритих торгів. Таким чином додаток № 2 буде формуватися сторонами під час укладання договору.
Made by the customer
25.02.2019, 12:16. ID: UA-2019-02-11-000827-c.a4
Claim
вимога про ненадання проекту
Відповідно до ст. 23 Закону України "Про публічні закупівлі" було розміщено запитання до процедури 19 лютого 2019 16:02 про надання проектної документації. Замовник надав відповідь 22 лютого 2019 15:13, яке електронною системою розпізнане як така що була надана в терміни, передбачені ч. 1 ст. 23. Але зміст відповіді не відповідає суті поставленого запитання і міститься не в повному обсязі. Замовник зазначив, що "Проектну документацію буде викладено окремим файлом до тендерної документації". Окремих файлів з проектом не було надано, що суперечить основним принципам здійснення публічних закупівель. Замовник не розмістив документацію і не вказав терміни її розміщення. При цьому кінцевий строк подання тендерних пропозицій залишився незмінним, що унеможливлює своєчасно вивчити додаткову інформацію і подати учасником свою тендерну пропозицію з урахуванням вимог Замовника. Дії Замовника трактуються як ті, що обмежують участь у даній процедурі закупівлі.
На підставі наведеного вимагаємо усунути недоліки, надати змістовну відповідь на поставлене раніше запитання, опублікувати зміни до тендерної документації з додаванням проектної документації, продовжити кінцевий термін подання тендерних пропозицій.
Customer answer
По суті Вашого звернення повідомляємо, що протокольним рішенням тендерного комітету № 53 від 25.02.2019 року Замовником внесено зміни до тендерної документації та оприлюднена тендерна документація в новій редакції з завантаженням окремими файлами проектної документації та кресленнь з технічними специфікаціями.
Також звертаємо Вашу увагу, що відповідно до частини 2 статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів.
Made by the customer
25.02.2019, 12:41. ID: UA-2019-02-11-000827-c.b5
Claim
відсутність креслень у роз'ясненнях
Опублікована в 15:13 22 лютого 2019 р. відповідь Замовника на надання роз'яснень та додаткових матеріалів про технічні характеристики та надання креслень з технічною специфікацією на обладнання, яке має входити до складу установки для забезпечення її роботи. Замовник вказав «Креслення з технічною специфікацією будуть викладені окремими файлами до тендерної документації», але станом на 25.02.2019 р. креслення до тендерної документації ненадані і в електронній системі неопубліковані. Отже вважаємо, що відповідь не надано в повному обсязі, тим самим Замовник обмежую участь у процедурі закупівлі. Відповідно до ч. 2. ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник зобов’язаний перенести кінцевий термін подання тендерних пропозиції.

Просимо задовольнити дану вимогу та негайно опублікувати креслення для можливості вивчення їх учасником і додаткових роз’яснень (у разі виникнення) по ним у терміни, передбачені умовами закупівлі.
Customer answer
По суті Вашого звернення повідомляємо, що протокольним рішенням тендерного комітету № 53 від 25.02.2019 року Замовником внесено зміни до тендерної документації та оприлюднена тендерна документація в новій редакції з завантаженням окремими файлами проектної документації та кресленнь з технічними специфікаціями.
Також звертаємо Вашу увагу, що відповідно до частини 2 статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів.
Made by the customer
26.02.2019, 15:47. ID: UA-2019-02-11-000827-c.c6
Claim
Скасування дискримінаційних умов
Предметом закупівлі є «Електротехнічне обладнання код ДК 021:2015-31730000-2 (Електролізна установка типу СЕУ-4М)». Відповідно до умов процедури закупівлі, викладених у тендерній документації, ПОСТАЧАЛЬНИК бере на себе зобов’язання за письмовим замовленням ПОКУПЦЯ поставити належної якості Електролізну установку типу СЕУ-4М (далі – Товар) та надати супутні послуги з її монтажу та пусконалагодження (далі – Супутні послуги). Поставка Товару здійснюється на умовах терміну DDP міжнародних правил ІНКОТЕРМС-2010 до місця призначення: Черкаська область, місто Черкаси, Придніпровський район, проспект Хіміків 76. Супутні послуги надаються протягом 60 (шістдесяти) робочих днів з моменту здійснення поставки за умови отримання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ повідомлення ЗАМОВНИКА про готовність до отримання супутніх послуг. Супутні послуги здійснюються за тією ж адресою.

Відповідно до п. 2. статті 16 «Кваліфікаційні критерії» Закону України «Про публічні закупівлі», Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв:
наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Замовником у тендерній документації визначено кваліфікаційні критерії та перелік документів, що необхідно надати у складі тендерної пропозиції для підтвердження інформації Учасників про відповідність їх таким критеріям:
5.1.1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:
1). Довідка у довільній формі щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі транспортних засобів, необхідних для виконання зобов’язань по договору.
2). Для підтвердження інформації про наявність транспортних засобів Учасник повинен надати скановані завірені копії або оригінали документів, що підтверджують про право власності на транспортні засоби, або договору/договорів на транспортне обслуговування або оренди транспортних засобів (договір повинен бути чинний на дату подання пропозиції і термін його дії повинен бути не меншим ніж до 31 грудня 2019 року).

Учасник вважає, що дана вимога тендерної документації має ознаки дискримінації учасників процедури закупівлі, а саме створення дискримінаційної вимоги, що суперечить п. 2 ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та просив внести зміни в тендерну документацію, опублікувавши відповідну вимогу 19.02.2019 р.
Замовник листом №01/1601 від 22.02.2019 р. вимогу не задовольнив посилаючись, що наявність документів, які підтверджують право власності на транспортні засоби або договорів на транспортне обслуговування, або договори оренди транспортних засобів, є підтвердженням відповідності учасника вимогам ст. 16 щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази. Крім того договори повинні мати термін дії не меншим ніж до 31 грудня 2019 року. Свою таку вимогу Замовник мотивує тим, що умовами тендерної документації та проектом договору передбачено поставку товару на умовах DDP міжнародних правил ІНКОТЕРМС-2010.

Відповідно до міжнародних правил ІНКОТЕРМС-2010 термін «умови DDP» розшифровується як «Delivered Duty Paid» named place of destination – «Поставка з оплатою мита», що означає – продавець надасть товар, що пройшов митне очищення і не був розвантажений із прибулого транспортного засобу у розпорядження покупця в названому місці призначення. Умови поставки DDP покладають на продавця нести всі ризики, пов'язані з транспортуванням товару до зазначеного пункту призначення. Продавець зобов'язаний нести всі витрати, пов'язані з транспортуванням товару, включаючи будь-які збори для експорту з країни призначення і для імпорту в країну призначення. Під словом «збори» тут мається на увазі відповідальність і ризики за проведення митного очищення, а також за оплату митних формальностей, митних зборів, податків та інших зборів. Термін DDP може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення. Під словом «перевізник» розуміється будь-яка особа, яка на підставі договору перевезення бере на себе зобов'язання забезпечити самому або організувати перевезення товару по залізниці, автомобільним, повітряним, морським і внутрішнім водним транспортом або комбінацією цих видів транспорту. Ціна DDP (DDP price) означає, що контрактна (інвойсової або митна) ціна за товар включає в себе суму вартості самого товару, експортного та імпортного митного оформлення цього товару з оплатою експортних і імпортних мит, всіх зборів і вартості доставки (фрахту) до зазначеного пункту призначення. Умови поставки DDP Інкотермс не вказують ціну за товар і спосіб оплати, не регламентують перехід права власності на товар або наслідки порушення договору. Ціна і перехід права власності повинні бути визначені в умовах договору купівлі-продажу. Торговий термін DDP вказує, яка зі сторін договору купівлі-продажу повинна здійснити необхідні для перевезення і митного оформлення дії, коли і де продавець передає товар покупцеві, а також які витрати несе кожна зі сторін.

Подавши свою тендерну пропозицію учасник вже погоджується з виконанням умов в частині здійснення поставки товару за місцезнаходженням Покупця (Замовника торгів), окрім того учасник повинен додатково подати довідку у довільній формі щодо підтвердження згоди з істотними умовами договору та проектом договору, викладеним у Додатку 3 Тендерної документації. Ціну учасник зазначає єдину і не розбиває по складовим (по затратній частині). Подання кошторисів непередбачено умовами тендерної документації і істотними умовами договору.

Своєю вимогою Замовник зобов’язує учасника на стадії подання тендерних пропозицій придбати транспортні засоби, укласти договори транспортного обслуговування або договори оренди транспортних засобів. Складається враження, що Замовник закуповує окремі транспортні послуги. В такому випадку Замовник мав встановити вимоги щодо вантажопідйомності транспорту, його безпеки, габаритів, необхідності супроводу органами, що відповідають за безпеку на дорогах тощо.
В той же час, Замовник не встановив вимог щодо підтвердження учасником наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, необхідних для поставки Товару та виконання супутніх послуг (наприклад наявність знань та досвіду виготовлення/поставки Товару, наявність відповідних ліцензій або дозволів на виконання монтажних робіт або наявність субпідрядника на виконання супутніх послуг тощо). Замовник не встановив інших вимог щодо підтвердження учасником наявність обладнання та матеріально-технічної бази (наприклад наявність обладнання і матеріально-технічної бази, необхідних для виготовлення/поставки товару; наявність обладнання і матеріально-технічної бази, необхідних для виконання супутніх послуг або наявність субпідрядника на виконання супутніх послуг тощо).

Отже Замовник створив дискримінаційні вимоги, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. Замовник створив умови, що мають ознаки дискримінації на користь конкретних підприємств. Дії Замовника суперечать основним принципам здійснення публічних закупівель.

На підставі вищевикладеного:
Просимо скасувати умови тендерної документації в частині надання Учасником для підтвердження інформації про наявність транспортних засобів сканованих завірених копій або оригіналів документів, що підтверджують про право власності на транспортні засоби, або договору/договорів на транспортне обслуговування або оренди транспортних засобів (договір повинен бути чинний на дату подання пропозиції і термін його дії повинен бути не меншим ніж до 31 грудня 2019 року).
Customer answer
Розглянувши вимогу щодо усунення, на Вашу думку, дискримінаційних критеріїв у тендерній документації по предмету закупівлі «Електролізна установка типу СЕУ-4М» повідомляю, що відповідно до ч. 3 ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» визначені замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначаються в тендерній документації.
Таким чином, вказані у Вашому зверненні обставини Замовник не вважає дискримінаційними критеріями.
Declined
26.02.2019, 16:59. ID: UA-2019-02-11-000827-c.c7
Claim
Щодо додавання інформації про супутні послуги
Відповідно до роз’яснень №208 від 26.02.2019 р. щодо вимог на усунення недоліків у проекті договору, Замовник зазначив, що обсяг, порядок та умови надання супутніх послуг будуть визначені в залежності від технічних характеристик обладнання запропонованого учасником за результатами відкритих торгів. Додаток №2 буде формуватися сторонами під час укладання договору.
Предметом закупівлі є «Електротехнічне обладнання код ДК 021:2015-31730000-2 (Електролізна установка типу СЕУ-4М)» – Товар.
У технічних вимогах Додатку 4 до Тендерної документації Замовник визначив склад установки, а також зазначив «У разі наявності посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати «або еквівалент».
Відповідно до проекту договору:
– п. 1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК бере на себе зобов’язання за письмовим замовленням ПОКУПЦЯ поставити належної якості Електролізну установку типу СЕУ-4М (далі – Товар) та надати супутні послуги з її монтажу та пусконалагодження (далі – Супутні послуги), код за ДК 021:2015 -31730000-2 - Електротехнічне обладнання, а ПОКУПЕЦЬ прийняти Товар та супутні послуги і оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
– п. 1.3. Обсяги, порядок та умови надання супутніх послуг, визначені у Додатку № 2 , який є невід’ємною частиною цього Договору.
– п. 2.3. Супутні послуги надаються протягом 60 (шістдесяти) робочих днів з моменту здійснення поставки за умови отримання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ повідомлення ЗАМОВНИКА про готовність до отримання супутніх послуг.
– п. 2.4. У випадку залучення ПОСТАЧАЛЬНИКОМ третіх осіб до виконання зобов’язань за Договором, відповідальність за неналежне виконання та/або невиконання ними обов’язків, несе ПОСТАЧАЛЬНИК.
– п. 3.1. Загальна ціна виготовлення та\або поставки Товару та надання супутніх послуг складає – _____________ (____________________________) грн. ___ коп., у тому числі ПДВ 20% – __________________ (_____________________) грн. __ коп. (далі – ціна Договору).
– 3.2.3 Остаточний розрахунок за Договором ПОКУПЕЦЬ перераховує на поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА протягом ____-х банківських днів з моменту підписання Акта введення в експлуатацію Товару.
– п. 3.6. Ціна договору включає ціну матеріалів, виготовлення, супутні послуги, ПДВ та інші витрати, безпосередньо пов’язані з Товаром та його поставкою за цим Договором, в т.ч. транспортні витрати.
– п. 4.9. Приймання супутніх послуг здійснюється відповідно до чинних норм і правил та оформляється Актом введення в експлуатацію Товару.
– У Додатку 1 «Специфікація» до договору в назві товару вказано «Електролізна установка типу СЕУ-4М, комплект 1».
Окрім того, Замовник передбачає розділи 5. ЯКІСТЬ СУПУТНІХ ПОСЛУГ, 6. ЯКІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ та відповідальність сторін.

п. 2.4. Договору щодо залучення третіх осіб до виконання зобов’язань за Договором суперечить умовам Тендерної документації Розділу ІІІ п. 7 «Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт). Предметом закупівлі є товар.»

На підставі аналізу тендерної документації слід зазначити, що Замовник володіє інформацією щодо обсягу, порядку та умов надання супутніх послуг, оскільки вже в проекті договору передбачив умови загальної вартості за договором, порядок розрахунків, терміни виконання супутніх послуг, умови приймання по якості і відповідальність сторін за договором. При цьому Додаток 2 з обсягами, порядком та умовами надання супутніх послуг на предмет закупівлі відсутній.
Замовник повідомляє, що додаток №2 буде формуватися сторонами під час укладання договору. Тобто розуміється після проведення процедури закупівлі, оцінки тендерних пропозицій та обрання переможця. Але яким чином учасник торгів може передбачити вартість супутніх послуг і врахувати їх у своїй тендерній пропозиції?

Для можливості складання учасником процедури закупівлі тендерної пропозиції, просимо в терміновому порядку додати до тендерної документації у проект договору Додаток №2 з обсягами, порядком та умовами надання супутніх послуг, який є невід’ємною частиною цього Договору. В противному випадку дії Замовника обмежують подання тендерних пропозицій, оскільки визначити кінцеву вартість товару з супутніми послугами є неможливим.
У разі відмови у додаванні обсягів супутніх послуг, вимагаємо їх видалення з даної закупівлі Товару. При необхідності Замовник залишає за собою право провести окрему процедури закупівлі на роботи.
Customer answer
Відповідно до п. 32 ч.1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» , товари – це продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням таких товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів.
Вартість супутньої послуги з монтажу та пусконалагодження обладнання замовником включена до вартості Товару, та її частка становить 5 % від загальної ціни договору.
Оскільки замовник не може передбачити, яке саме обладнання буде закуплене за результатами проведення відкритих торгів - електролізна установка типу СЕУ-4 М чи її ЕКВІВАЛЕНТ, обсяг, порядок та умови надання супутніх послуг будуть визначені в залежності від придбаного обладнання. При цьому вартість супутньої послуги не може перевищувати 5 % від вартості договору.
Слід зазначити, що кожен з учасників, маючи вихідні дані проектної документації та володіючи інформацією про сумісність його товару або часткову сумісність (для товару, що є еквівалентом предмету закупівлі) повинен визначити вартість супутньої послуги.
Щодо п. 2.4., який передбачає залучення третіх осіб: замовник не може позбавити Постачальника залучити третіх осіб до виконання зобов’язань за Договором (організації транспортування обладнання, надання послуги з монтажу та пусконалагодження).
Щодо розділу ІІІ п. 7 Тендерної документації: при підготовці тендерної документації була використана ПРИМІРНА тендерна документація, затверджена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.04.2016 № 680, яка містить стандартний розділ 7 « Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)» із наступним змістом: «У разі залучення субпідрядників Учасник зазначає в тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого Учасник планує залучати як субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю за довільною формою..»
Оскільки предметом закупівлі є товар, Замовником, відповідно, було внесено позначення: «Предметом закупівлі є товар». Таким чином, зазначений пункт не застосовується у тендерній документації в частині щодо закупівлі Товару.
Made by the customer
27.02.2019, 13:49. ID: UA-2019-02-11-000827-c.a8
Claim
Вимога щодо перенесення терміну подання тендерних пропозицій.
У відповіді Замовника на роз’яснення (відповідь зареєстровано 22.02.2019 р., 15:12) зазначено, що «Креслення з технічною специфікацією будуть викладені окремими файлами до тендерної документації». Але станом на 27.02.2019 р. відсутні креслення та технічні специфікації на гідрозатвор (1 шт.), випарник (1 шт.), вогнеперетинювач гравійний (1 шт.).
У зв’язку з відсутністю креслень та технічних специфікацій до них просимо перенести кінцеву дату подання тендерних пропозицій.
Customer answer
1) Термін подачі пропозицій продовжено до 18.03.2019р.
2) Учасник постачає допоміжне обладнання відповідно до чинних нормативних документів що діють в Україні, котре забезпечує основні технічні характеристики електролізної установки та відповідає об’ємно планувальним рішенням існуючої будівлі електролізної установки.
3) Учасник постачає обладнання котре відповідає вимогам - ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж»; ГКД 34.50.502-96 «Типова інструкція з експлуатації електролізних установок для одержання водню та кисню»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 24.11-1.03-78. «Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води»; чинній редакції «Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском» затвердженого постановою КМУ від 19 січня 2011 року №35 та іншим діючим нормативним документам в Україні.
4) Обладнання має відповідати: НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 24.11-1.03-78. «Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води» та іншим діючим в Україні нормативним документам.
Made by the customer