Announced: 15.06.2019 12:05. Last modified: 27.06.2019 20:59

Послуги з виготовлення та пакування виборчих бюлетенів

Tender ID UA-2019-06-15-000019-a  
ID 8c0fab6906654eb39a2c357c5dd5119c  
Expected price
281`845`240.80 UAH
You are not a participant of the discussion of this procurement yet
You are not a participant of this procurement yet
Cancel publishing
Add to favorites
Hide
To plan participation

Послуги з виготовлення та пакування виборчих бюлетенів

Procurement entity

Official name Центральна виборча комісія  
Expected price 281`845`240.80 UAH (VAT included)  
Cause 35.2. Lack of competition (including technical reasons) in the market, resulting in a procurement contract may be concluded with a single supplier, while in the absence of alternatives  
Cause description Відповідно до пункту 14 частини другої статті 30 Закону України "Про вибори народних депутатів України" Центральна виборча комісія затверджує форму, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування в загальнодержавному окрузі та в одномандатних виборчих округах; забезпечує централізоване виготовлення у необхідній кількості та облік виборчих бюлетенів і передає їх окружним виборчим комісіям. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення виборів Президента України під час виборчого процесу здійснюються Центральною виборчою комісією, окружними виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України без застосування тендерних (конкурсних) процедур в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (частина друга статті 51 Закону України "Про вибори народних депутатів України"). Разом з тим, при закупівлі товарів і послуг, необхідних для підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, в тому числі послуг з виготовлення виборчих бюлетенів Комісія повинна керуватися Законом України "Про публічні закупівлі" від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (далі – Закон), оскільки згідно з частиною сьомою статті 2 Закону забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених Законом. Крім того, відповідно до частини другої статті 2 Закону умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг регулюються виключно Законом та/або Законом України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони", крім випадків, передбачених Законом, і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно норми щодо внесення змін до цього Закону та/або до Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони". Відповідно до частини першої статті 20 Закону основною процедурою закупівлі є відкриті торги. Водночас, згідно з частиною першою статті 81 Закону України "Про вибори народних депутатів України" Центральна виборча комісія на підставі договору, укладеного між нею і державними поліграфічними підприємствами, забезпечує виготовлення у централізованому порядку не пізніш як за сім днів до дня голосування виборчих бюлетенів. Формат виборчого бюлетеня залежить від кількості зареєстрованих кандидатів у народні депутати України. Реєстрація кандидатів у народні депутати України під час підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року закінчується за двадцять п’ять днів до дня голосування (частина десята статті 107 Закону України "Про вибори народних депутатів України"). Рішення про скасування реєстрації кандидата у народні депутати України Центральна виборча комісія приймає не пізніш як за десять днів до дня голосування (частина п'ята статті 61 зазначеного Закону). Враховуючи вимоги Закону України "Про вибори народних депутатів України", Комісія повинна забезпечити виготовлення виборчих бюлетенів протягом 17 календарних днів. Мінімальний строк проведення процедури відкритих торгів складає 27 календарних днів, а у разі, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну 133 тисячам євро – 48 календарних днів. Разом з тим, частиною сьомою статті 80 Закону України "Про вибори народних депутатів України" встановлено, що виборчий бюлетень є документом суворої звітності. Відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 (далі – Положення), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державних та публічних закупівель, реалізацію державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності. Згідно з підпунктом 141 пункту 4 Положення Міністерство економічного розвитку і торгівлі України реалізує державну політику у сфері організації та контролю за виготовленням бланків цінних паперів, документів суворої звітності, здійснює державний контроль і координацію діяльності державних органів у зазначеній сфер. З метою вивчення питання наявності/відсутності конкуренції на ринку послуг з виготовлення виборчих бюлетенів серед державних поліграфічних підприємств, що є документами суворої звітності, для забезпечення централізованого їх виготовлення, виходячи з визначених Положенням повноважень Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а також враховуючи те, що зазначене міністерство є уповноваженим органом у сфері публічних закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", Комісія звернулася до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з проханням надати перелік державних поліграфічних підприємств, які виготовляють відповідні документи. Листом від 30 травня 2019 року № 3304-04/22610-06 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомило, що у сфері його управління знаходиться державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів", яке виготовляє та реалізує бланки документів, у тому числі бланки для оформлення результатів надання адміністративних послуг, бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, бланків документів суворої звітності, бланків інших документів, які відповідно до законодавства потребують використання спеціальних елементів захисту. Разом з тим, відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 (далі – Положення про Мінфін), Міністерство фінансів України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, державну політику у сфері державного пробірного контролю, бухгалтерського обліку та аудиту, випуску і проведення лотерей, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного внутрішнього фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, забезпечує формування державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності та забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку. Згідно з підпунктом 31 пункту 3 Положення про Мінфін основним завданням Мінфіну є забезпечення формування державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності. Пунктом 1.2 Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України від 25, 15, 24 листопада 1993 року № 98/118/740 (далі – Правила), встановлено, що виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку здійснюється тільки на державних спеціалізованих підприємствах, які охороняються органами внутрішніх справ. Контроль за додержанням Правил та роз'яснення їх застосування здійснює Міністерство фінансів України. З метою вивчення питання наявності/відсутності конкуренції серед державних поліграфічних підприємств на ринку послуг з виготовлення виборчих бюлетенів, що є документами суворої звітності, для забезпечення централізованого їх виготовлення, виходячи з визначених Положенням про Мінфін повноважень, Комісія звернулася до Міністерства фінансів України з проханням надати перелік державних поліграфічних підприємств, які спроможні виготовити в стислі строки виборчі бюлетені. Листом від 4 червня 2019 року № 21010-12-10/14538 Міністерство фінансів України повідомило, що державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" – єдине підприємство, що має необхідні виробничі потужності, технологічні та організаційні можливості для виготовлення протягом встановленого Законом України "Про вибори народних депутатів України" строку виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України. Відповідно до пункту 2 частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі" у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи, застосовується переговорна процедура закупівлі. Оскільки виготовити виборчі бюлетені у необхідній кількості та в строки, встановлені Законом України "Про вибори народних депутатів України", може лише державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів", то відповідно до пункту 2 частини другої статті 35 Закону необхідно застосувати переговорну процедуру закупівлі.  
Purchase procedure
Negotiations procedure
 
Procurement Category: Servises  
Announced
15.06.19
Choice of contractor
Preparation of contract
Completed
27.06.19

Procurement specifications

1)
Послуги з виготовлення та пакування виборчих бюлетенів
ДК 021:2015: 22821000-1 - Виборчі бюлетені
Delivery address: Відповідно до документації
Required maximum delivery date : 21.07.2019
Quantity: 63611464 штуки

Tender documents

Bidding Documents
повідомлення про намір укласти договір ПП.doc
Published: 15.06.2019 12:01
version from date: 15.06.2019 12:01
ID: 0b8197be2f1c498cb46a4df470a7c1cd
Document type is not specified
sign.p7s
Published: 15.06.2019 12:02
version from date: 15.06.2019 12:02
ID: bf2ca98c113c4bccab46707c3bc5c7f9

Procurement entity

Official name Центральна виборча комісія  
National ID / Tax Number 21661450  
Legal address 01196, Україна, Київська область, Київ, площа Лесі Українки, 1  

Qualification of participants

#
Participant
Price offer
Status
Documents

Notice of intention to conclude a contract

Participant
Final offer
Published at
Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів"
National ID: 16286441
281`845`240.80
UAH VAT included
15.06.2019
12:06

Contracts

Contract number
370-2019
Date of signing
27.06.2019
Start date
14.06.2019
Expiration Date
31.12.2019
Tender contract amount
281`845`240.80 UAH VAT included
?:tender contract amountNet
234`871`034.00 UAH